Relining i villa

Bor du i en villa där rören är mer än 30 år gamla? I så fall kan det vara dags för en relining. En relining är ett smart alternativ till stambyte, vilket annars är vanligt när rören blivit gamla och slitna.

Några tecken på att det kan vara dags att genomföra en relining är 

  • Dålig avrinning
  • Kluckande ljud från toalettstolen eller golvbrunnen
  • Dålig lukt från avloppet

En relining går betydligt snabbare än ett stambyte, och påverkar inte bostaden lika mycket. I en normalstor villa kan ett reliningarbete göras på tre till fyra arbetsdagar. Ni behöver heller inte hitta någon annanstans att bo, utan kan bo kvar hemma under den tid vi utför arbetet. 

Stegen i reliningen ser ut så här. Varje steg tar ungefär en arbetsdag.

  1. Golv och väggar täcks med skyddspapp. Toalettstolar och vattenlås demonteras.
  2. Rören rengörs genom slipning och spolning. 
  3. Rören relinas med sprutmetoden, strumpmetoden eller en kombination av dessa.
  4. De installationer som demonterats återinstalleras, och arbetsplatsen städas.

En relining som görs i tid innebär att ni undviker framtida vattenskador, som kan bli riktigt kostsamma. Bor ni i ett äldre hus innebär relining att ni inte behöver bila upp väggar eller rör för att komma åt rören. Ingreppet blir därmed mindre än ett stambyte. I vissa fall kan det också vara en bra idé att kombinera relining av vissa rör med ett byte av vissa. Det är fortfarande ett mindre projekt än ett komplett stambyte. 

Om du nyligen renoverat köket eller badrummet, och sedan upptäckt att rören är skadade och behöver åtgärdas, innebär en relining att du slipper riva ut någonting. Med relining kan skadorna på rören åtgärdas, samtidigt som ytskikt och inredning hålls intakt.