Relining i fastighet

Vi har lång erfarenhet av att utföra projektledning av relining på uppdrag av bostadsrättsföreningar i hela Stockholmsområdet. Genom att anlita oss för att projektleda rörarbetet sparar er förening tid och pengar, eftersom ni undviker oförutsedda utgifter och backjobb.

Så här går vår process till

Vi börjar med en förundersökning, där vi filmar alla åtkomliga rör i fastigheten inifrån. Efter att denna är genomförd håller vi en genomgång för föreningen, där vi presenterar avloppens skick och den metod som vi tycker är mest lämplig med tanke på rörens skick. Förundersökningen gör att ni kan vara säkra på att vi inte rekommenderar några onödiga åtgärder. 

Nästa steg är att vi tar fram en anbudsförfrågan med så många parametrar som möjligt, för att undvika obehagliga överraskningar längre fram i processen. Ett utförligt underlag gör nämligen att risken för ändrings- och tilläggsarbeten längre fram minskar. Underlaget skickas sedan ut till entreprenörer som får lämna anbud. När dessa anbud har kommit in presenterar vi dem, och går igenom dem tillsammans med er. Därefter är det dags att ta beslut om vem som ska utföra arbetet.

När ni kommit fram till vilken entreprenör som ska anförtros ansvaret för entreprenaden går vi in i projektledningsfasen. Vi hjälper er med planering och förberedelser innan arbetet kommer igång. Därefter kontrollerar vi att arbetet går enligt plan, håller i möten och kontrollerar dokumentationen. Detta är uppgifter som kan vara svåra för en styrelse, som inte har kompetens inom relining och rörarbeten, att sköta.