Relining i Solna - ett alternativ till stambyte

Relining kan vara ett alternativ till stambyte i just din fastighet. Vi har lång erfarenhet av projektledning inom relining i Solna, och kan hjälpa dig vare sig du äger en hyresfastighet, bor i villa eller sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening.

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Efter en relining kan du snabbt ta rören i bruk igen
Vi har lång erfarenhet av att projektleda relining
En relining går betydligt snabbare än ett stambyte.
Relining är ett ekonomiskt och resurssnålt alternativ till stambyte.

Relining blir allt vanligare i Solna, som alternativ till störande och kostsamma stambyten, i både bostadshus och kommersiella fastigheter. Om du väljer oss för att projektleda din relining kommer du att få invändigt förnyade rör, som håller lika länge som helt nya, för en bråkdel av kostnaden. Dessutom behöver fastigheten inte utrymmas för genomförandet av arbetet.

Avloppsrör slits när de används, vilket innebär att de måste bytas efter en tid. Gamla rör är ingen ovanlighet i Solna, med tanke på att avloppsrör har en beräknad livslängd på ungefär 30 år. När de börjar bli slitna är det dock inte säkert att golven måste bilas upp för att rören ska kunna bytas ut. I många fall är relining ett alternativ, som är både mer resurssnålt och mindre kostsamt.

Vi projektleder din relining i Solna

Relining är en relativt ny teknik, men vi har lång erfarenhet av projektledning av denna typ av arbeten i Bromma. Precis som vid alla andra typer av arbeten som rör vatten och avlopp är det viktigt att välja en kunnig och erfaren utförare, kvaliteten på det utförda arbetet blir nämligen aldrig bättre än hantverkarens kunskapsnivå. 

Vi kan projektleda relining i Solna, med antingen sprutmetoden, strumpmetoden, eller en kombination av dessa två. Det innebär att vi kan hitta en lösning som passar just din fastighet. 

En stor fördel med relining är att den kan utföras på några timmar, när bostaden eller lokalen inte används. I en fastighet med lägenheter kan arbetet göras under en vardag, när de boende är på jobbet eller i skolan. I en kommersiell fastighet kan arbetet istället göras på kvällstid, när det inte pågår någon verksamhet. Det innebär att butiker inte behöver stänga, och vid relining i en bostad behöver de boende inte evakueras.

Relining är miljösmart

En relining kan utföras på flera sätt. Följande metoder finns:

  • Sprutmetoden, även kallad coating, innebär att röret kläs med polyester eller polyurethan med hjälp av ett munstycke som sprutar ut plastmaterialet. Sprutningen görs ofta i flera omgångar, för att bygga upp röret till rätt tjocklek.
  • Strumpmetoden eller lining innebär att röret kläs med ett foder indränkt i epoxi eller annat plastmaterial i röret, att fodret vecklas ut med tyckluft och sedan härdas under tryck. Flera foder används för att skapa ett system utan skarvar.
  • Hybridmetoden används framför allt i lägenhetshus, och innebär att de två metoderna kombineras. Sprutmetoden används i lägenhetens rör, och strumpmetoden i större rör, som stammar och samlingsledningar. 

Om du bor i, eller äger, en fastighet i Solna som är äldre än 30 år bör du kontrollera avloppssystemet. Kanske är rören slitna, och behöver relinas. De avloppsrör som går från köket kan behöva relinas tidigare, eftersom en stor mängd fett spolas ned i vasken och skapar avlagringar och slitage.

Fördelar med relining

Att välja relining istället för stambyte är ett miljösmart val. Vid en relining produceras nämligen inte särskilt mycket avfall, och transporterna blir också färre. Det innebär att färre resurser förbrukas. Kvaliteten på det utförda arbetet blir heller inte sämre än vid ett stambyte: de nyfodrade rören håller lika länge som helt nya avloppsrör.

I äldre fastigheter kan relining vara det enda alternativ som står till buds om ni vill bevara byggnadens själ och charm. Rören kan nämligen omfodras invändigt utan att väggar eller golv behöver brytas upp. Av denna anledning kan relining kombineras med stambyte, där de mest kulturhistoriskt värdefulla väggarna och golven skonas, genom att de relinas, medan andra delar genomgår stambyte. 

Förutom att vara mer skonsamt mot miljön innebär en relining mindre damm och smuts i de rum där arbetet utförs, och ingen åverkan på tätskikten. Städningen efter utfört arbete går snabbt, och snart är det enda tecknet på att relining har utförts det faktum att flödet i rören är bättre än innan, och att ingen lukt kommer från avloppet.