Erfarna konsulter inom relining i Stockholm

En relining blir aldrig bättre än den entreprenör som utför arbetet. Det är viktigt att anlita en kompetent firma, eftersom varje steg i processen har stor betydelse för det slutgiltiga resultatet.

Vår process ser ut på följande sätt:

  1. Förundersökning, där vi skapar oss en helhetsbild av hur ert avloppssystem ser ut.
  2. Upphandling, där vi skapar ett förfrågningsunderlag. Underlaget skickas ut till lämpliga entreprenörer som sedan kommer in med anbud. Tillsammans med er går vi igenom dessa anbud, för att komma fram till vilken entreprenör som är mest lämplig för jobbet.
  3. Projektledning, när kontraktet är skrivet. Vi hjälper er att hålla koll på entreprenaden, så att arbetet utförs som utlovat.