De vanligaste frågorna om relining

Hur fungerar relining?

Relining innebär – något förenklat – att ett nytt rör gjuts inuti det gamla. Det kan ske genom att plastmaterial sprutas eller borstas på insidan av det gamla röret, eller genom att en strumpa indränkt i plastmaterial förs på plats med hjälp av tryckluft och härdas unde tryck.

När arbetet är klart har det gamla röret fått ett nytt, fräscht och helt innandöme, som håller i många år framåt. 

Hur länge håller relining?

En relining ger i de flesta fall ett lika hållbart resultat som ett traditionellt stambyte. Det innebär att rören, efter genomfört arbete, håller i minst 30 år. En relining kan hålla i upp till 50 år innan det är dags att renovera eller byta rören. 

Hur går relining till?

Första steget i en relining är att skydd läggs ut, för att bostaden inte ska smutsas ned. Sedan lyfts toalettstol och vattenlås av, och brunnarna öppnas. Nästa steg är att rören rensas mekaniskt, för att få bort gammal beläggning och avlagringar. I samband med fräsningen inspekterar vi också röret med kamera, för att kontrollera att det inte är skadat.

Därefter torkas röret med hjälp av fläktar, och sedan kan reliningen inledas. 

Påverkas rörets funktion av relining?

Ja, rörets funktion påverkas till det bättre. Avloppsrör är för det mesta överdimensionerade, vilket innebär att avloppsvattnet kan flöda obehindrat trots att rörets innerdiameter minskar. Rensningen före relining tar dessutom bort avlagringar, vilket också påverkar flödet positivt. 

En annan skillnad som många som gjort relining upplever är att rören blir tystare, eftersom de blir tjockare. 

När är relining ett alternativ till stambyte?

En relining är ett miljösmart och kostnadseffektivt alternativ i de fall rören fortfarande är i någorlunda skick. I vissa fall kan relining också kombineras med stambyte. Det gäller bl.a. när rör som ligger under ett källargolv behöver åtgärdas. Det kan vara kostsamt att bila upp golvet, och då kan relining göras på dessa rör.