Vi hjälper dig med relining i Stockholm

Relining är ett alternativ till stambyte som innebär att rören, istället för att bytas ut, rengörs och infodras med nytt material. Processen kallas även rörinfodring, och kan göras på olika sätt. 

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Efter en relining kan du snabbt ta rören i bruk igen
Vi har lång erfarenhet av att projektleda relining
En relining går betydligt snabbare än ett stambyte.
Relining är ett ekonomiskt och resurssnålt alternativ till stambyte.

Ett smart alternativ till stambyte

Uppstår det ofta stopp i avloppen i din fastighet? Läcker det från avloppsrören? Är rören gamla? Vi kan hjälpa dig att ta reda på status på ditt avloppssystem. 

Problem som stopp eller läckage kan tyda på att rören behöver åtgärdas. Görs ingenting kan problemen bli värre, och yttra sig i läckage som i sin tur orsakar svåra vattenskador. Det är dock inte säkert att ni måste ta till en så genomgripande åtgärd som stambyte. I många fall kan relining vara ett bättre och mindre kostsamt alternativ. Dessutom krävs inte lika stora resurser vid en relining som vid ett stambyte.

Ett traditionellt stambyte innebär att väggar och golv bilas upp, för att avloppsrören och vattenledningarna ska kunna friläggas. För det mesta måste de boende evakueras. Vid en relining behöver bostaden inte utrymmas för lika lång tid. Materialåtgången blir också mindre, vilket i sin tur innebär att relining är både mer miljövänligt och mer kostnadseffektivt än ett traditionellt stambyte. 

Relining passar extra bra i gamla byggnader, där ett stambyte skulle innebära negativa effekter på byggnaden, eller i kommersiella lokaler där ett stambyte skulle ha negativ inverkan på intäkterna. Vid en relining behöver en butik inte stänga, eftersom arbetet kan utföras utanför ordinarie öppettider.

Metoder för relining

En relining kan utföras på flera sätt. Vi arbetar med följande metoder:

  • Sprutmetoden, även kallad coating, innebär att röret kläs med polyester eller polyurethan med hjälp av ett munstycke som sprutar ut plastmaterialet. Sprutningen görs ofta i flera omgångar, för att bygga upp röret till rätt tjocklek.
  • Strumpmetoden eller lining innebär att röret kläs med ett foder indränkt i epoxi eller annat plastmaterial i röret, att fodret vecklas ut med tyckluft och sedan härdas under tryck. Flera foder används för att skapa ett system utan skarvar.
  • Hybridmetoden används framför allt i lägenhetshus, och innebär att de två metoderna kombineras. Sprutmetoden används i lägenhetens rör, och strumpmetoden i större rör, som stammar och samlingsledningar. 

Om du bor i, eller äger, en fastighet som är äldre än 30 år bör du kontrollera avloppssystemet. Kanske är rören slitna, och behöver relinas. De avloppsrör som går från köket kan behöva relinas tidigare, eftersom en stor mängd fett spolas ned i vasken och skapar avlagringar och slitage.

Fördelar med relining

En relining är ett mindre omfattande arbete än ett stambyte, och är därför inte heller förknippad med lika höga kostnader, varken för bostadens ägare eller för ägaren till fastigheten. Reliningen innebär också mindre besvär, eftersom de boende i de flesta fall kan bo kvar i bostaden under den tid som arbetet pågår. Rör det sig om en lägenhet kan reliningarbetet vara klart på några timmar. Så länge rensluckor, golvbrunnar och anslutningar för toalettstol och handfat är åtkomliga behöver heller inga möbler flyttas eller täckas över. 

En relining ger inte heller upphov till samma mängd byggavfall som ett stambyte. Det innebär dels att bostaden inte förvandlas till en stökig byggarbetsplats, men också att påverkan på miljön blir mindre, eftersom inte lika stora resurser tas i anspråk. Påverkan på klimatet blir därför mindre om du väljer relining framför stambyte.

Eftersom de gamla rören inte plockas upp krävs inte lika omfattande transporter, vilket är ytterligare ett skäl till att kostnaden och de miljömässiga effekterna för relining blir lägre än vid ett stambyte. 

Om du nyligen renoverat köket eller badrummet, och sedan upptäckt att rören är skadade och behöver åtgärdas, innebär en relining att du slipper riva ut någonting. Med relining kan skadorna på rören åtgärdas, samtidigt som ytskikt och inredning hålls intakt. 

I en normalstor villa kan ett reliningarbete göras på tre till fyra arbetsdagar. Ni behöver heller inte hitta någon annanstans att bo, utan kan bo kvar hemma under den tid vi utför arbetet. Avlopp och vattenledningar kan användas som vanligt under kväll, natt och morgon.